Prodavatelj

LIFEENERGY SPIRIT j.d.o.o.
Jamine 14, 10000 Zagreb
OIB: 96447499403
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Kupac

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine Prodavatelja na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja.
Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
Veleprodaja i tvrtke u sustavu PDV-a molimo pogledajte vaše uvjete na kraju ovih uvjeta poslovanja.

Evidencija poslovanja

Često koristimo ove mrežne stranice i za komunikaciju, praćenje i evidenciju prodaje istih uređaja za tvrtku Novus Vita Distribution d.o.o. Jamine 14, 10090 Zagreb, OIB: 73873166602.

Opće odredbe


Ovim općim uvjetima poslovanja reguliraju se odnosi Kupca i Prodavatelja vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene, uvjete plaćanja i jamstva, prava Kupca na podnošenje pisanog prigovora na kupljeni proizvod Prodavatelja, pravo na raskid ugovora, uvjete i rokove dostave proizvoda, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja skladu sa zakonima Republike Hrvatske

Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca ovim putem te se ne priznaje uključivanje drugih uvjeta od strane Kupca, a koji odstupaju od ovih općih uvjeta poslovanja.

Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom toga ih prihvatio, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troška dostave, gdje je to primijenjivo, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio.

Prodavatelj je ovlašten, bez potrebe prethodne obavijesti, izmijeniti sadržaj Općih uvjeta, prodajni asortiman, maloprodajne cijene i druge podatke vezane uz proizvode.

Uvjeti plaćanja


Plaćanje na račun – ukoliko je Kupac izabrao plaćanje na račun, na elektronsku adresu primatelja računa poslat ćemo sve podatke skupa sa detaljima narudžbe. Po primitku sredstava na naš poslovni račun, roba će biti poslana na adresu za dostavu.

Plaćanje po pouzeću – ukoliko je Kupac izabrao plaćanje po pouzeću tada odmah isti ili slijedeći radni dan Prodavatelj šalje paket sa podacima za praćenje te Kupac plaća isti po primitku paketa. Naknada za plaćanje pouzećem iznosi 10 kn.

Sve do potpune isplate kupoprodajne cijene, naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja čak i onda kada su već dostavljeni Kupcu.

Račun se Kupcu dostavlja putem e-maila koji je Kupac označio kao e-mail za korespodenciju. Uz proizvod Kupac dobiva upute za uporabu proizvoda. Kupac završenom narudžbom ostvaruje pravo garancije na uređaj bez ikakvih posebnih dokumenata a ostvaruje svoja prava pozivom na naše brojeve telefona ili slanjem email-a sa svoe adrese kojom je evidentirana narudžba. Kupac po zahtjevu dobiva jamstveni list (garancija) pismenim putem te u tom slučaju ostvaruje svoja prava iz garancije isključivo predočenim Računom i Jamstvenim listom.

Plaćanje karticama – ukoliko je Kupac izabrao plaćanje karticama na rate, na elektronsku adresu primatelja računa poslat ćemo upute sa poveznicom za plaćanje a u ovisnosti o načinu plaćanja i izbora kartične kuće s kojom u tom trenutku imamo ugovor o poslovnoj suradnji i naplati.

Kupac prilikom narudžbe u komentar piše tip kartice i broj rata na koliko želi naplatu. S obzirom na navedeno cijena koja je prikazana u narudžbi za gotovinsko plaćanje biti će uvećana za iznos postotka iz slijedeće tablice:

 • VISA i MasterCard kartice tekućeg računa Zagrebačke banke
  2 - 3 rata - 3,5%, 4 - 6 rata - 4,5%, 7 - 12 rata - 6%
 • VISA i Maeastro kartice tekućeg računa PBZ banke
  2 - 6 rata - 3,5%
 • PBZ VISA Premium
  2 - 6 rata - 5,5%
 • Diners Club
  2 - 6 rata - 5%, 7 - 12 rata - 6%
 • Revolving kartice bilo koje banke
  klijent sam ima ugovorni odnos sa bankom izdavatelja kartice - naknada 1,5%
 • MBNet MaestroPlus i VISA debitne
  Erste&Steiermarkische bank d.d., Istarska Kreditna Banka Umag d.d., Sberbank d.d., Kent Banka, Agram Banka d.d., Slatinska banka d.d
  sve banke automatski pri izdavanju Maestro kartice aktiviraju Maestro Plus uslugu osim Erste gdje klijent mora zatražiti aktivaciju
  2 rate - 1,75%, 3 rate - 2,25%, 4 rate - 2,75%, 5 rata - 3,25%, 6 rata - 3,75%, 7 rata - 4,25%, 8 rata - 5,25%, 9 rata - 5,75%, 10 rata - 6,25%, 11 rata - 6,25%, 12 rata - 6,75%

 

Nakon slanja narudžbe s ovim načinom plaćanja  ne može se promijeniti sadržaj narudžbe, konačni iznos, adresa za dostavu i drugi dogovoreni uvjeti. Kada Kupac želi promijeniti nešto od navedenog, potrebno je stornirati narudžbu i plaćanje te napraviti novu narudžbu.

Cijene


Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u kunama, te ne sadrže PDV s obzirom da Prodavatelj nije u sustavu PDV-a. Za uvjete veleprodaje i cijene sa PDV-om pogledajte na kraju.

Jednostrani raskid ugovora


I prodavatelj i kupac mogu iskoristiti pravo na raskid ugovora (otkaz narudžbe) prije slanja pošiljke na isporuku, uz povrat prethodno uplaćenih sredstava ukoliko su ista uplaćena.

Ukoliko prodavatelj iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti naručene proizvode, može otkazati narudžbu i raskinuti ugovor. Ako su naručeni proizvodi plaćeni, povrat sredstava biti će izvršen u roku tri (3) radna dana.

Kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio kao primatelja, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Kupac to može učiniti putem nedvosmislene pisane izjave poslane Prodavatelju na poslovnu adresu ili e-mail u kojoj će navesti svoje osobne podatke, adresu, broj telefona, e-mail i podatke o primljenom proizvodu.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora.

U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane Kupca, Prodavatelj će u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni proizvod, Kupcu vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Kupac nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.

U slučaju raskida ugovora od strane Kupca, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.

Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe, koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, stoga:

 • u slučaju oštećene ili nedostajuće ambalaže proizvoda ne preuzimati proizvod već vratiti Prodavatelju uz napomenu o nedostacima ambalaže, u suprotnom smatra se da je proizvod preuzet sa neoštećenom ambalažom;
 • ambalaža proizvoda oštećena po Kupcu nakon preuzimanja robe umanjuje vrijednost proizvoda u slučaju raskida ugovora;
 • ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja  (npr. slomljeni ili nedostajući dio, oštećenja u obliku ogrebotina, pukotina i sl….) potrebno je što prije obavijestiti Prodavatelja;
 • ukoliko proizvod nema vidljivih oštećenja, isti treba pregledati, bez ikakvog daljnjeg korištenja, u suprotnom umanjuje se vrijednost proizvoda.

Rukovanje proizvodom smatrati će se korištenje proizvoda, primjerice izrada sokova, destilacija vode i slično.

Oštećena i/ili nedostajuća originalna ambalaža i rukovanje proizvodom umanjuju vrijednost proizvoda i u tom slučaju Prodavatelj pridržava pravo izvršiti povrat plaćenog u iznosima umanjenim za vrijednost proizvoda, i to:

 • neoštećena ambalaža, nekorišten, neoštećen i kompletan proizvod – bez umanjenja
 • oštećena ambalaža ili bez originalne ambalaže, nekorišten, neoštećen i kompletan proizvod – umanjenje od 20%
 • oštećena ambalaža ili bez originalne ambalaže, nekorišten, mehanički oštećen i/ili nekompletan proizvod – prema procjeni servisa
 • korišten proizvod – umanjenje 50 %

Jamstvo (garancija)


Svi proizvodi koji su u prodaji imaju jamstvo te osiguran servis u jamstvenom roku i izvan jamstvenog roka, kao i odgovarajuće rezervne dijelove u Republici Hrvatskoj.

Za ostvarivanje prava iz jamstva Kupci se mogu obratiti Tehničkoj podršci na broj telefona +385(95)3574135.

Rok i trošak isporuke


Ako se naručeni proizvod nalazi na skladištu i dostupan je za isporuku, rok isporuke iznosi najviše tri radna dana za isporuke koje se imaju izvršiti Kupcima na teritoriju kopna, a najviše osam radnih dana za isporuke koje se imaju izvršiti Kupcima na teritorij otoka. Početak roka isporuke kod plaćanja pouzećem računa se od trenutka kada je roba naručena, kod plaćanja na poslovni račun od kada je uplata primljena ili je zaprimljen dokaz o uplati, a kod plaćanja karticama kada je izvršeno plaćanje karticom.

Iznimno, za proizvode trenutno nisu dostupni na skladištu, rok isporuke može biti dulji od prethodno navedenih.

Također, rok isporuke može se produljiti i u slučaju događaja koje Prodavatelj nije mogao predvidjeti niti spriječiti.

Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom u radnom vremenu dostavnih službi.

U slučaju da prilikom dostave nije prisutan Kupac osobno,  kupljene proizvode može preuzeti druga punoljetna osoba koju je Kupac naveo u narudžbi ili u napomeni. Osoba koja preuzima kupljeni proizvod i sve prateće dokumente prilikom primopredaje navodi svoje ime i prezime, svojstvo povezanosti sa Kupcem, datum zaprimanja i potpisuje primopredajnu dokumentaciju.

Dostava se naplaćuje sukladno težini i vrsti dostave, a Kupac će prilikom narudžbe imati mogućnost izabrati jednu od ponuđenih opcija dostave i biti svjestan troška dostave.

Trošak dostave u većini slučajeva se ne naplaćuje Kupcu ukoliko je ukupan iznos narudžbe veći od 2000 kn i snosi ga Prodavatelj.

U većini slučajeva šaljemo paket DPD službom koja ima i mobilnu aplikaciju myDPD s kojom možete:

 • pratiti uživo gdje se nalazi vaš paket pomoću 'live-tracking' opcije
 • promijeniti adresu i vrijeme dostave
 • imati povijest i pregled svih dostavljenih paketa
 • ocjenjivati dostavu i dostavljače

Zaštita osobnih podataka


Osobni podaci Kupaca proizvoda zaštićeni su i čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Tako prikupljeni osobni podaci biti će upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koje se pružaju.

Osobni podaci mogu biti upotrijebljeni i za informiranje korisnika o ponudama proizvoda i druge slične marketinške ili promotivne komunikacije.

Kolačići (cookies)


Prodavatelj može koristiti kolačiće (tzv. Cookies) za prikupljati i obrađivanje podataka korisnika. Ti se podaci koriste u svrhu prikupljanja skupnih statističkih podataka o korisnicima, te datumu i vremenu njihovog pristupa mrežnim i društvenim stranicama.

Ako niste suglasni da se na vašem računalu ostavljaju naši kolačići, obrišite ih ili blokirajte u svom pregledniku. Imajte na umu da će brisanjem ili blokiranjem kolačića možda biti onemogućeno vidjeti sve sadržaje web stranice ili vaše korisničko iskustvo neće biti potpuno. Ako želite više saznati o kolačićima i upoznati se s načinima kako funkcioniraju ili kako ih zaustaviti posjetite stranicu: www.allaboutcookies.org.

Oslobađanje od odgovornosti


Sve fotografije proizvoda na mrežnoj stranici Prodavatelja su simbolične.

Odgovornost za materijalne nedostatke


Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između Kupca i Prodavatelja u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Kada postoje materijalni nedostaci

Nedostatak postoji:

 1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 6. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 7. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Proizvođač, u smislu odgovornosti za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost prodane stvari, je proizvođač stvari, uvoznik stvari i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svojega imena ili naziva, žiga ili druge oznake na stvar.

Pisani prigovori


Kupac može pisani prigovor na proizvod Prodavatelja poslati na adresu Prodavatelja, putem pošte ili elektronskim putem isključivo na adresu Prodavatelja naznačenu u ovim Općim uvjetima poslovanja.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, obavijestiti Kupca koliko će trajati njegova obrada i pravovremeno ga obavještavati o tijeku tog postupka, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

Prodavatelj i Kupac će moguće sporove nastojati riješiti mirnim putem, u suprotnom nadležan je sud u Zagrebu.

Veleprodaja


Iz usluge za tvrtku Novus Vita Distribution d.o.o., OIB: 73873166602, koja je u sustavu PDV-a, koristimo naš sustav za prikaz artikala radi promocije i prikupljanja podataka za ponude za sve veleprodajne kupce i kupce u sustavu PDV-a. U tom slučaju za automatizirane ponude koriistite isključivo način plaćanja 'Uplata na poslovni račun po ponudi (za tvrtke u sustavu PDV-a). Također za automatski prikaz cijena bez PDV-a molimo registrirajte se prethodno kao veleprodajni kupac.

Preuzmi naš cjenik u PDF ili XLS formatu
;
WhatsApp