Smjernice i protokoli za otvaranje i rad ordinacija dentalne medicine i dentalnih laboratorijaDanas je izašla preporuka za održavanje prostora sterilnim za dentalnu medicinu i laboratorije. Pročitajte dio teksta koji govori o UV lampama, preuzeto sa stranica HKDM.

Obzirom na dokazano djelovanje UV svijetlost protiv svih živih čestica pa tako i virusa gljivica i bakterija preporuča se u jednu od ordinacija uvesti ovaj oblik dezinfekcije prostora. Postoje dvije vrste UV lampi sa direktnim svijetlom i indirektnim.

Lampe sa direktnim svijetlom uništavaju sve štetne čestice u zraku koje dođu u kontakt sa svijetlom no isto tako mogu oštetiti i ljudske stanice te se ne preporuča biti u prostoji dok lampa radi. Također ovakve lampe mogu ošteti i plastični namještaj.

Lampe sa indirektnim svijetlom imaju ugrađene ventilatore koji uvlače zrak unutar komore te izbacuju pročišćeni gotovo sterilni zrak. Prednost ovakvih lampi je što se može boraviti u prostoriji dok lampa radi.
Ukoliko želimo osigurati gotovo sterilni prostor za nas i naše pacijente ovo je svakako preporučena dodatna metoda zaštite.

Lampe mogu biti zidne ili pokretne.

Svi prostori (čekaonica, sanitarni čvor i ordinacija dentale medicine) može se opskrbiti UV lampama valne duljine od 254 nm za dodatnu sterilizaciju prostora. Pri tome se treba voditi računa o zaštiti materijala i tekućina osjetljivih na UV zračenje.

UV lampa za dezinfekciju i sterilizaciju koristi se samo noću kada u prostorijama nema ljudi.
Preporučuje se postaviti dezinfekcijske barijere na ulazak u ordinaciju za pacijente i zdravstvene djelatnike, uz obveznu primjenu dezinfekcijskih sredstava namijenjenih za dezinfekcijske barijere.

Preporučuje se koristiti full face maske s filterom kod sveobuhvatnih zahvata koji su dugotrajni i izazivaju velike količine aerosola.

Svakako uvesti beskontaktno mjerenje tjelesne temperature pacijentima i njihovoj pratnji.

Budi COOL i komentiraj
WhatsApp